Anton Heyboer Brief0.jpg

Geachte,
Ik heb twee mensen Maria Lotti gevormd en in een liefde tezamen gebracht. Het bezit dat tijdens dit werken van mij ontstaan is, behoort hun toe, zoals tijdens mijn omgang met vorige personen hun behoorde wat in die tijd als bezit was ontstaan. Ik blijf de niets bezittende uit geest en liefde zonder vormen bestaande kunstenaar als creatief mens. De waarheid is dat ik niets ben en niets heb.
(handtekening Anton Heyboer) november 1973

Anton Heyboer Brief1.jpg

Den Ilp 66 25 mei 1985.

De zinken etsplaten bekrast tijdens mijn huwelijk met E.Wijnands verkocht ik bij de scheiding aan de oud zink inkoper in de Witte Heerenstraat in Haarlem.
De zinken etsplaten tijdens mijn huwelijk met EJM Postma verkocht ik op het Waterlooplein per kg.aan het oude zink.
De zinken etsplaten bekrast tijdend mijn huwelijk mer Y.Tilman verkocht ik bij de scheiding op het Waterlooplein in Amsterdam per kg.oud zink.
De bekraste etsplaten tijdens mijn huwelijk met Maria Helena Brand verkoop ik hierbij aan de v.o.f.Malomajo voor vierduizend gulden. Heden bij de dagvaardiging van de scheiding met haar.

(handtekening Anton Heyboer)
25 mei 1985

Anton Heyboer Brief2.jpg

3 mei 1985
Hierbij verklaar ik dat reeds 25 jaar Maria Heyboer samen met mij het werk maakt. Dat de laatste 20 jaar Maria en Lotti samen met mij het werk maken. Dat de laatste 10 jaar Marike en Joke het werk met mij maken samen met Maria en Lotti.
De etsen worden al 10 jaar door Joke en Marike gedrukt en alleen door mij ondertekend. De ondergronden van de schilderijen worden door Joke geschilderd en door mij afgewerkt. De gangbare handel wordt reeds lang door Lotti en Marike gedrukt.
Vandaag verkoop ik op gronden hiervan mijn werken van af de tijd met Maria tot nu aan de vier meisjes voor 10.000 gulden en de overeenkomst verder voor mij te zorgen tot de dood toe. De etsplaten over al die jaren tot en met 1985 verkoop ik hierbij ook aan hen. Ze zijn al reeds lang in hun handen en zij maken de markt reeds lang. Omdat ik in mijn leven weer stuit op de essentie van mijn werk, de Maria, God en Christus wil ik niet weer een creatieve stress opbouwen maar mij terugtrekken in bezinning en toewijding aan deze universele macht.
Hoogachtend (handtekening Anton Heyboer) 1985.